Oferta

 • mapy do celów projektowych
 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe, aktualizacje podkładów mapowych
 • kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji
 • tyczenie budynków, budowli, dróg oraz sieci uzbrojenia terenu
 • inwentaryzacje powykonawcze
 • pomiary kontrolne, przemieszeń i odkształceń
 • pomiary objętości mas ziemnych
 • wznowienie granic
 • podział nieruchomości
 • rozgraniczenia
 • inne nietypowe pomiary w zależności od potrzeb klienta