Przykładowe realizacje

Geodezyjna obsługa inwestycji „Budowa  węzła  autostradowego  - Węzeł  Stryków” 

 

Pomiary objętości mas ziemnych „Kopalnia Leonardów”


 

Aktualizacja mapy – „Obwodnica Kępna”  - droga S8